KontaktSplitsko-dalmatinska županija

Općina Seget


Adresa: Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1
21 218 Seget Donji


Telefon: 021/880-037; 021/880-171
Faks: 021/880-171
E-mail: opcina.seget@inet.hr
IBAN RAČUN Općine Seget Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Kunski račun: IBAN: HR5824020061838200006

Devizni račun je kao kunski: IBAN: HR5824020061838200006 SWIFT za devizne prilive: ESBCHR22
Općina Seget

Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1

21 218 Seget Donji
Sva prava pridržana | © Copyright 2012. | Design by Voga d.o.o.