ObavijestiObavijest-Uskrsnica
Plan nabave Općine Seget za 2021. godinu
Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade
Odluku o komunalnom doprinosu
Odluku o komunalnoj naknadi
Financijsko izvješće za 2020. godinu
Polugodišnje izvješće za 2020. godinu
Godišnje izvješće za 2019. godinu
OBAVIJEST u svezi Izjave o pristupačnosti mrežnih stranica
Zahtjev za novčanu pomoć za novorođeno dijete
OPĆINA SEGET - Kratki vodić za građane 2020


OPĆINA SEGET - Kratki vodić za građane


Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Seget za 2020. godinu


Odluka o mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO SA
Obrazac prijava nepropisno odbačenog otpada
Popis lokacija s informacijama i uputama o odvojenom sakupljanju otpada na podrucju Opciće Seget


Obavijest o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Seget
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Seget za razdoblje 2017.-2022. godine
Informacija i Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Seget za razdoblje 2017.-2022. godine


Vodič za građane uz proračun za 2021. godinu


Proračun Općine Seget za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Proračun Općine Seget za 2020. godinu
Plan nabave Općine Seget za 2020. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Seget za 2019. godinu
Plan nabave Općine Seget za 2019. godinu


Proračun Općine Seget za 2018. godinu
Godišnje izvješće Općine Seget za 2017. godinu
Plan nabave Općine Seget za 2018. godinu


Proračun Općine Seget za 2017. godinu
Prijedlog proračuna Općine Seget za 2017. godinu
Plan nabave Općine Seget za 2017. godinu


Proračun Općine Seget za 2016. godinu
Plan nabave Općine Seget za 2016. godinu


Proračun Općine Seget za 2015. godinu
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine
Prijedlog proračuna Općine Seget za 2015. godinu
Plan nabave Općine Seget za 2015. godinu


Ljubovitica autobusno stajaliste
Plan gospodarenja otpadom Općine Seget - Javni uvid
Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Seget


Prijedlog proračuna Općine Seget za 2014. godinu
Proračun Općine Seget za 2014. godinu
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj - prosinac 2014. godine
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine
Plan nabave Općine Seget za 2014. godinu


Referentna lista za 2014. godinu
Financijski izvještaj za 2014. godinu


Proračun Općine Seget za 2013. godinu
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Seget za razdoblje siječanj - prosinac 2013. godinu
Plan nabave Općine Seget za 2013. godinu
Obrazac za predlaganje programa udruga za 2013. godinu


Proračun Općine Seget za 2012. godinu
Plan nabave Općine Seget za 2012. godinu
Izvještaj o ostvarenju proračuna za 2012. godinu


Proračun Općine Seget za 2011.godinu
Izvještaj o ostvarenju proračuna za 2011. godinu


Plan savjetovanja s javnošću
Savjetovanje
Savjetovanje 2021
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
Koncesije
Obavijesti
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi
Registar ugovora bagatelne nabave za 2015. godinu
Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu
Registar ugovora jednostavne nabave za 2018. godinu
Registar ugovora jednostavne nabave za 2019. godinu
Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. godinu
Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu
Popis ostalih ugovora u 2015. godini
Popis ostalih ugovora u 2017. godini
Popis ostalih ugovora u 2016. godini
Ugovori u 2013. godini
Pristup informacijama
Izvješće o provedbi ZPPI ZA 2020.godinu.
Prvi javni poziv


Poziv - obavijesti
Izvješće za 2014. godinu
Izvješće za 2015. godinu
Izvješće za 2016. godinu
Izvješće za 2017. godinu
Izvješće za 2018. godinu
Izvješće za 2019. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Javni poziv za udruge za 2017. godinu
Javni poziv za udruge 2018
Javni poziv za udruge 2019
Javni poziv za udruge 2020
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Godišnje izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Izmjene i dopune proračuna Općine Seget za 2018. g. s projekcijama za 2019.g. i 2020. g.
Zaštita podataka
Obavijest
Poziv na javnu tribinu
Općina Seget

Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1

21 218 Seget Donji
Sva prava pridržana | © Copyright 2012. | Design by Voga d.o.o.