Prostorno planiranje / Prijedlog izmjena i dopunaOdluka o izradi i prijedlog izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Seget
Namjena površina
Promet
Telekomunikacije
Energetika
Voda i odvodnja
Uvjeti korištenja ograničenja
Uvjeti korištenja zaštita
Ljubovitica i Prapatnica
Bristvica
Seget Gornji
Seget Donji
Izmjene i dopune PPUO Seget - odredbe
Izmjene i dopune PPUO Seget - prijedlog plana
Općina Seget

Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1

21 218 Seget Donji
Sva prava pridržana | © Copyright 2012. | Design by Voga d.o.o.