Prostorno planiranjeOdluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget
Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget
Odluka o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostorno plana uređenja Općine Seget
Objava ponovne Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sveti Danijel - dio Seget Donji
Objava Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Betanija-dio Seget Donji
Objava ponovne Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget
Ispravak Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sveti Danijel - dio Seget Donji
Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget
Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sveti Danijel-dio Seget Donji
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Betanija – dio Seget Donji“
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Seget
Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sveti Danijel-dio Seget Donji
Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sveti Danijel-dio Seget Donji
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sveti Danijel-dio Seget Donji
Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar Seget Donji-Stari Seget"
Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar Seget Vranjica"
Objava ponovne Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Istok Barbušinac-Seget Donji"
„Informacija i Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar Seget Donji-Stari Seget"
Informacija i Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar Seget Vranjica"
Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar Seget Donji-Stari Seget"
Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar Seget Vranjica"
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Istok Barbušinac - Seget Donji"
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar Seget Donji-Stari Seget"
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar Seget Vranjica"
Objava ponovne Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Mićine-dio Seget Vranjice"
Objava ponovne Javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Hotel Jadran - rekonstrukcija
Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a „Mićine-dio Seget Vranjice“
Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a „Istok Barbušinac-Seget Donji“
Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a „Uređenje obale - privezište Kuštalovac -Pećine“
Objava ponovne Javne rasprave o prijedlogu UPU-a „Sv. Danijel-dio Seget Donji
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Istok Barbušinac - Seget Donji
Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget
Objava Javne rasprave o prijedlogu UPU-a„Sv. Danijel-dio Seget Donji
Objava Javne rasprave o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Seget
Oluka o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget u javnu raspravu
Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget
Informacija o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine Seget
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine Seget
Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget
Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Seget
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Seget
Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Istok Barbušinac-Seget Donji“
Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Uređenje obale - privezište Kuštalovac - Pećine“
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Mićine –dio Seget Vranjice“
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu za Urbanistički plan uređenja „Proizvodno-poslovne zone Ljutine-dio Ljubitovica“
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu za Urbanistički plan uređenja „Grge-Čarije-dio Seget Vranjice i Seget Donjeg“
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu za Urbanistički plan uređenja „Sveti Danijel-dio Seget Donjeg“
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu za Detaljni plan uređenja „Hotel Jadran – rekonstrukcija“
Objava Javne rasprave o prijedlogu UPU-a "GRGE-ČARIJE - dio Seget Vranjice i Seget Donjeg
Objava Javne rasprave o prijedlogu UPU-a „Proizvodno poslovne zone Ljutine-dio Ljubitovice"
Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU-a „Hotel Jadran-rekonstrukcija"
Informacija i Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja "Proizvodno poslovne zone Ljutine – dio Ljubitovica
Informacija i Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja "Grge Čarije – dio Seget Vranjice i Seget Donjeg
Informacija i Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja "Sveti Danijel – dio Seget Donji
Informacija i Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Hotel Jadran – rekonstrukcija
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Proizvodno-poslovne zone Ljutine-dio Ljubitovica“
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "GRGE - ČARIJE - dio Seget Vranjice i Seget Donjeg"
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Hotel Jadran - rekonstrukcija"
Strateški razvojni program Općine Seget do 2020. godine
Odluka o izradi UPU-a Sveti Danijel-dio Seget Donji
Ponovna javna rasprava
Objava Javne rasprave
Prostorni plan uređenja Općine Seget - pročišćeni tekst
Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Odluka o izradi i prijedlog izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Seget
Odluka o izradi i prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Hotel Jadran - rekonstrukcija"
Odluka o izradi i prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Centar Seget Vranjica"
Odluka o izradi i prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Uređenje obale - privezište Kuštalovac - Pećine"
Odluka o izradi i prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Pećine - dio Seget Donji"
Odluka o izradi i prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Centar Seget Donji-Stari Seget"
Odluka o izradi i prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Mićine-dio Seget Vranjice"
Objava javne rasprave o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Istok "Barbušinac" - Seget Donji
Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Istok "Barbušinac" - Seget Donji
Prostorni plan uređenja | Naslov
Prostorni plan uređenja | Uvod
Odredbe za provođenje
Namjena
Prostorni plan uređenja | 1.
Prostorni plan uređenja | 2.
Promet
Pošta i telekomunikacije
Elektroenergetika
Voda i odvodnja
Zaštita | 1.
Zaštita | 2.
Općina Seget

Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1

21 218 Seget Donji
Sva prava pridržana | © Copyright 2012. | Design by Voga d.o.o.